Naše storitve

01.

TISKOVNE FORME ZA FLEXOTISK

Izdelava tiskovnih elementov; izdelujemo za flekso tehniko tiska, ki se primarno uporablja za tisk fleksibilne embalaže. Gre za pripravo datotek (prepress) ter izdelavotiskarskih plošč za TE. Slednja se uporablja v večini v prehrambeni industriji (samolepilne etikete, ovojne etikete (wrap around), rokavčki (sleeve) za različne vrsteembalaže (jogurtni lončki, steklenice, plastična embalaža,…)).


Priprava datotek za tisk; v tej fazi prilagodimo dizajne, ki jih pripravijo oblikovalci in sicer tako, da so z upoštevanjem grafičnih pravil primerni za reprodukcijo – izdelavo tiskarskih plošč in tisk.

02.

SVETOVANJE GRAFIČNI PROIZVODNJI
Svetovanje podjetjem v grafični branži; glede na dolgoletne izkušnje tako na vodstvenem kot tehničnem področju, svetujemo podjetjem v grafični stroki kako optimirati procese in vpeljati novosti, ki jih permanentno spremljamo (obiski sejmov, strokovna literatura, spletni portali).

03.

IZDELAVA POSKUSNIH ODTISOV IN 3D VIZUALIZACIJA KONČNEGA IZDELKA

Uporabljamo programsko opremo, ki omogoča profesionalno krivljenje dizajnov. Prav tako imamo možnost izdelave avtomatiziranih montaž, kar bistveno zmanjša možnost napake. V procesu priprave, prilagodimo dizajn na čimbolj optimalen rezultat pri tisku glede na specifike stroja ter izdelamo montaže. Naročniku izdelamo proof print, ki ga prilagodimo tiskovnemu materialu, tehniki tiska in uporabljeni barvi. Lahko služi kot barvna korektura za končnega naročnika oz. kot barvna referenca tiskarju.

Inovativna možnost 3d vizualizacije produkta omogoča kupcu lažjo predstavo končnega izdelka, kar v primerjavi z ostalo ponudbo na trgu omogoča večjo dodano vrednost v okviru primerljive tržne cene.

Zakaj smo najboljša
izbira za vas

01.

Ponujamo največ za vaš denar

Predpostavke naših storitev so inovativnost, kvaliteta in cenovna ugodnost. Znanje, optimalne rešitve, ažurnost in fleksibilnost so ključna vodila. Na osnovi posnetka trenutnega stanja, pripravimo projekt, katerega namen je optimizacija procesov, ki pomeni zmanjšanje stroškov ob povečani produktivnosti.

02.

Standardizacija grafičnih procesov

Na osnovi posnetka trenutnega stanja, pripravimo projekt, katerega namen je optimizacija procesov, ki pomeni zmanjšanje stroškov ob povečani produktivnosti.

03.

Dolga leta na tržišču

30 let izkušenj z delom v grafični industriji, strokovno znanje, jasna vizija ter obetavni načrti podjetju dajejo zagon in energijo za iskanje vedno novih inovativnih rešitev za optimizacijo kompleksnih delovnih procesov.

04.

Preverjena in najboljša storitev

Pri zagotavljanju storitev podjetje uporablja samo preverjeno, kvalitetno opremo, saj so izkušnje in brezhibno delujoči izvedeni projekti pokazali, da samo uporaba kvalitetne opreme zagotavlja dolgo in brezhibno delovanje sistemov ter s tem zmanjšuje stroške vzdrževanja. In kot kaže lastna praksa tudi trend v branži kaže, da je uporaba napredne tehnologije v razvoju tovrstne dejavnosti ključna komponenta napredka in uspešnosti poslovanja.

digitalni.jpg

Pošljite povpraševanja

Pošljite nam povpraševanje na vsa mobitna vprašanja, katera se vam porajajo v zvezi z našimi storitvami, preko kontaktnega obrazca spodaj.

* Odgovorimo najkasneje v roku 24 ur.